Back

Στο Δ΄ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική και η αγγλική γλώσσα.

 

Η έντυπη τελική μορφή της ΜΔΕ έχει μέγεθος Α4, οι σελίδες τυπώνονται σε μονή όψη και προτείνεται ως μέθοδος βιβλιοδέτησης η θερμοκόλληση. Η γραμματοσειρά είναι μαύρου χρώματος, μεγέθους 12, με διάστιχο σειρών 1,5. Η επιλογή του είδους της γραμματοσειράς είναι ελεύθερη. Η έκταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 35.000 λέξεων και μεγαλύτερη των 80.000 λέξεων συμπεριλαμβανομένου της βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων.

 

Το γενικό περίγραμμα της δομής της ΜΔΕ περιλαμβάνει:

 • το Εξώφυλλο (αναγράφεται το Ίδρυμα, η Σχολή, το Τμήμα, ο τίτλος της, το όνομα του/της μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας, το όνομα του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας, ο χαρακτηρισμός «Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία», ο τόπος και το έτος κατάθεσης της ΜΔΕ).
 • το Εσώφυλλο (αναγράφονται τα ίδια στοιχεία με το εξώφυλλο με επιπλέον στοιχείο την καταγραφή των ονομάτων των μελών της τριμελούς επιτροπής).
 • τις Συντομογραφίες (καταγράφονται στο σύνολό τους και επεξηγούνται εφόσον υπάρχουν).
 • τα Περιεχόμενα (αριθμούνται πλήρως όλες οι ενότητες της ΜΔΕ).
 • την Περίληψη (συνοπτική αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο, στον σκοπό, στα ερευνητικά ερωτήματα, στη μεθοδολογική προσέγγιση, στα ερευνητικά εργαλεία, στο δείγμα, στη μέθοδο ανάλυσης ευρημάτων και στα βασικά συμπεράσματα της έρευνας. Στο τέλος της περίληψης καταγράφονται και έως έξι (6) λέξεις-κλειδιά. Η έκταση της περίληψης κυμαίνεται από 500 έως 1000 λέξεις).
 • το Abstract (μετάφραση της προαναφερόμενης περίληψης στην αγγλική γλώσσα συμπεριλαμβανομένου και του μεταφρασμένου τίτλου της ΜΔΕ).
 • τον Πρόλογο ή την Εισαγωγή (με αναφορές στους λόγους επιλογής του θέματος και στην αναγκαιότητα της έρευνας, στη δομή/διάρθρωση της ΜΔΕ, στα πρόσωπα/φορείς που συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της ΜΔΕ /ευχαριστίες).
 • το Θεωρητικό πλαίσιο (αναπτύσσονται τα κεφάλαια/ενότητες της θεωρητικής πλαισίωσης του διερευνώμενου θέματος).
 • τον Σκοπό και τη Μεθοδολογία (περιλαμβάνει τον σκοπό της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, τη θεωρητική μεθοδολογική προσέγγιση, τον μεθοδολογικό σχεδιασμό, τα ερευνητικά εργαλεία, τη μέθοδο ανάλυσης των ευρημάτων, τη μέθοδο εύρεσης του δείγματος, τη δημογραφική ταυτότητα του δείγματος).
 • την Παρουσίαση ευρημάτων (περιγραφή, παρουσίαση των ευρημάτων σε θεματικούς άξονες).
 • την Ανάλυση/ Συζήτηση ευρημάτων (αναλύονται και τεκμηριώνονται τα ευρήματα της έρευνας).
 • τα Συμπεράσματα (σύνοψη των βασικών ευρημάτων της έρευνας).
 • τους Μεθοδολογικούς περιορισμούς της έρευνας (αυτοαξιολόγηση της έρευνας, μεθοδολογικές προκλήσεις).
 • τις Μελλοντικές ερευνητικές προτάσεις (αναφορά σε μελλοντικές ερευνητικές προτάσεις που προέκυψαν από το διερευνώμενο θέμα).
 • τη Βιβλιογραφία (καταγραφή όλων των βιβλιογραφικών αναφορών στο σύστημα Harvard ως πρότυπο για το Τμήμα).
 • το Παράρτημα (περιλαμβάνονται συνήθως ερευνητικά εργαλεία, οδηγοί συνέντευξης, πρωτόκολλα παρατήρησης, επιστολές αδειοδότησης, πίνακες, αρχεία, στατιστικά στοιχεία, έγγραφα, ωρολόγια προγράμματα, οπτικό υλικό, πηγές, εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.).

 

Εφόσον ολοκληρωθεί η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό χρονικά περιθώρια η Συντονιστική Επιτροπή, συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα. Για να εγκριθεί η εργασία ο/η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (άρθρο 34, παρ. 4, Ν.4485/2017).

Η εξεταστική επιτροπή έχει το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων στον/στην μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια ο/η οποίος/α καλείται να απαντήσει. Κατά τη διαδικασία της υποστήριξης δεν μετέχουν άλλα πρόσωπα εκτός από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και τον/την μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια. Έπειτα από την υποστήριξη και την υποβολή ερωτήσεων ο/η μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια καλείται να αποσυρθεί από τον χώρο υποστήριξης. Η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει κεκλισμένων των θυρών. Ο βαθμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των τριών εξεταστών και ανακοινώνεται στον/στην μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια.

 

Η εξεταστική επιτροπή μπορεί να απορρίψει ή να ζητήσει διόρθωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται για τις τελικές διορθώσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Το τελικό διορθωμένο κείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας διανέμεται στα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής προς έγκριση από τον/την μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια. Εφόσον στην επανεξέταση η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία απορριφθεί, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. οριστικά και η εξεταστική επιτροπή συντάσσει εισηγητική έκθεση με τους λόγους απόρριψης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η εισηγητική έκθεση απόρριψης εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και ειδικότερα του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή[1]» (άρθρο 34, παρ. 5, Ν.4485/2017).

 

Η εργασία κατατίθεται συνολικά σε τέσσερα (4) βιβλιοδετημένα αντίτυπα, καθώς και σε ψηφιακή PDF μορφή στο Γραφείο Υποστήριξης του ΠΜΣ κατά τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Ο/η ΜΦ έχει την υποχρέωση έπειτα από την επιτυχή υποστήριξη της ΜΔΕ να αποθέσει την ΜΔΕ στην ψηφιακή βιβλιοθήκη και την ενιαία πλατφόρμα Ιδρυματικού αποθετηρίου «Πέργαμος» του Ε.Κ.Π.Α. (https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa) σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.        

[1] Βλ. http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2395 (έρευνα).