Στόχος

Η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν την ειδική εκπαίδευση, την ενταξιακή εκπαίδευση ανάπηρων μαθητών και τις σπουδές στην αναπηρία με έμφαση στην ερευνητική πρακτική και την εκπαιδευτική πρακτική άσκηση.

Ερευνητικές εργασίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή-Special Education» δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της διδασκαλίας και της έρευνας. Τα περισσότερα προσφερόμενα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος στοχεύουν σε αυτή τη διασύνδεση. Επιπροσθέτως, η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, αποτελεί μια πρωτότυπη ερευνητική εργασία.

Πρόσφατα νέα και ανακοινώσεις

ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή»
1 Απριλίου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή»
11 Μαρτίου, 2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ

ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή»
23 Σεπτεμβρίου, 2019

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019-2020

ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή»
10 Ιουλίου, 2019

Ανακοίνωση για την εγγραφή ακαδ. έτους 2019-2020