Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΑΠΗ

Ειδική Αγωγή

περισσότερα
ΠΜΣ του ΤΕΑΠΗ

Στόχος

Η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν την ειδική εκπαίδευση, την ενταξιακή εκπαίδευση ανάπηρων μαθητών και τις σπουδές στην αναπηρία με έμφαση στην ερευνητική πρακτική και την εκπαιδευτική πρακτική άσκηση.

Ερευνητικές εργασίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή-Special Education» δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της διδασκαλίας και της έρευνας. Τα περισσότερα προσφερόμενα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος στοχεύουν σε αυτή τη διασύνδεση. Επιπροσθέτως, η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, αποτελεί μια πρωτότυπη ερευνητική εργασία.

Πρόσφατα νέα και ανακοινώσεις

ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή»
15 Σεπτεμβρίου, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ SYLFF ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΕΤΟΣ 2021-2022