Στόχος

Η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν την ειδική εκπαίδευση, την ενταξιακή εκπαίδευση ανάπηρων μαθητών και τις σπουδές στην αναπηρία με έμφαση στην ερευνητική πρακτική και την εκπαιδευτική πρακτική άσκηση.


Notice: Undefined variable: icon_style in /var/www/vhosts/009051826.linuxzone65.grserver.gr/eidikiagogi.windia.gr/wp-content/themes/eduma/inc/widgets/icon-box/tpl/base.php on line 222

Ερευνητικές εργασίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή-Special Education» δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της διδασκαλίας και της έρευνας. Τα περισσότερα προσφερόμενα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος στοχεύουν σε αυτή τη διασύνδεση. Επιπροσθέτως, η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, αποτελεί μια πρωτότυπη ερευνητική εργασία.


Notice: Undefined variable: icon_style in /var/www/vhosts/009051826.linuxzone65.grserver.gr/eidikiagogi.windia.gr/wp-content/themes/eduma/inc/widgets/icon-box/tpl/base.php on line 222

Πρόσφατα νέα και ανακοινώσεις

ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή»
20 Δεκεμβρίου, 2023

Ανακοίνωση Συγκλήτου για υποτροφίες

ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή»
1 Οκτωβρίου, 2023

Υποτροφίες SYLFF